Seminar Ioan Petru Culianu
Conferinta Alexandru TamasBibliografie concurs

Contest bibliography

Rezultate concurs

Departamentul de cercetare interdisciplinară în domeniul ştiinţelor socio-umane se doreşte şi un spaţiu care să găzduiască schimburi fecunde de idei şi comunicarea unor forme de cunoaştere trăită (Indwelling). Există patru căi întru cunoaştere : religia, filosofia, ştiinţa şi arta. Ne propunem să găzduim « călători » din toate acestea, căci esenţial e să fii pe cale. Ea se aşterne odată cu paşii noştri, pe măsură ce-i facem. De aceea, departamentul găzduieşte proiecte specifice fiecărei arii de cercetare în parte, încurajând abordările interdisciplinare.

Obiectivul profund al întregului demers de cercetare îl constituie intuirea unităţii pierdute cîndva, in illo tempore, dar care poate fi recunoscută, sau măcar intuită, dincolo de multiplicitatea infinită a formelor exterioare : suntem construiţi după acelaşi ADN şi aparţinem aceleiaşi Fiinţe. Tindem către o cunoaştere superioară, care să meargă dincolo de lumea « fenomenală » şi de epoca modernă, încercînd să se reunească cu existenţa, şi eliminînd contrastele dintre subiect şi obiect, dintre Eu şi non-Eu, reidentificări ce trebuie experimentate la toate nivelurile conştiinţei, de la gîndirea pură pînă la obtuza limită pămînteană, căreia înţelepţii vedici îi spuneau bhuta.

Vom preţui deci în cadrul departamentului, mai cu seamă, studiile pătrunse şi de un fior etic. Vor fi, de asemenea, preferate abordările inter- şi transdisciplinare, atît ca epistemologie, cît şi ca ontologie şi gnoseologie. Mecanismele mentale care au domnit în ultimele secole sunt pe cale să se stingă, iar societatea noastră a atins un prag critic de reprezentare. Trăim o metamorfoză, o trecere spre un nou Weltanschauung, spre un nou tip de civilizaţie, care presupune o regenerare a Spiritului, inclusiv a spiritului uman, sub puterea jocului Absolutului. Căci « numai zeul poate recunoaşte zeul », cum pretinde un precept vedic. Pentru aceasta, avem nevoie şi de metode noi, depăşind parcelările şi hiperspecializările actuale, acordînd egală pertinenţă omului şi comunităţii, încercînd să integreze Omul total într-o reprezentare coerentă a lumii.

Director departament
Prof. univ. dr. Tiberiu Brăilean

Facultatea de educatie fizica si sport Facultatea de litere Facultatea de filosofie si stiinte social politice Facultatea de drept Facultatea de Istorie Facultatea de psihologie si stiinte ale educatiei Facultatea de teologie romano-catolica Facultatea de teologie ortodoxa Facultatea de economie si administrarea afacerilor Acasa Echipa Proiecte Contact Harta Site